Abdullah Neyzar Karahan


 
          
 
            A B D U L L A H    N E Y Z A R    K A R A H A N
                23 Ekim 1939 günü Samsun’da dünyaya geldi.  İzmir Namık Kemal
Lisesi ve Yabancı Diller Yüksek Okulunu bitirdi. Sırasıyla; Yorgun Yaşayana
(1963), Çıplak Ateş (1967), Yabanistan (1968),  Boşlukta Biri (1971), Körfez
Solgunu (1973), Savaşa Yalnız Gidilmez (1975), Mavi Aydınlık (1978), Çiçek
Güzellemesi (1981),Gece Bin Çağdır (1990),Uzak Kıyısında Sevdanın (1991),          
Gizli Su (1994),Gözlerimde Saklı Sonbahar (2000) adlı kitapları yayınlandı. 
 
 
A     n     a     f     i     l     y     a
             Doğum tarihi yok, ölümsüz Ağa(bey),
             Homeros’un arkadaşı, İyonyalı şapkalı şair..
 
“Sessizliğin balkonunda duru ırmaktı bakışın
  susuyor, yangın yeri sıkıntısıyla yüreğimdeki fırtına.
  Göçebe gözlerimde çalkalandı yeni denizler
  An ki unutulmuşluğun kar taneleri son harfte
  Güller de unutulur Eylül bahçelerinde..”
A. Neyzar KARAHAN
 
 
A     t     e     ş
kan ölüm ve savaş
bir yara oldu çağa
ve en güzeli çiçeklerdi
koparılan
çocukların bahçesinden
ağlaya
ağlaya..
A. Neyzar KARAHAN
 
 
G ö z l e r i m d e   S a k l ı
S   o   n   b   a   h   a   r
Çayımı yudumluyorum
Sevda ağacını gölgesinde
Sen varsın yanımda
Onulmaz acılarla Alaybey’de
Güllerin saltanatıyla
Körfezi taşıyorsun
Küçük Yamanlar’a..
 
Atımı eğerleyip silahımı kuşanıyorum
Karagöl’ün hüzünlü kıyısında
Eskiyor zaman
Baldan sayıyorum zehrini
Bir cumartesi salıncağında..
A. Neyzar KARAHAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir