Ali Şir Nevai


 
               
 
                        A L İ   Ş İ R   N E V A İ
                        15 nci yüzyılda Çağatayca’nın bir yazı dili olarak kimlik kazan-
masındaki etkin isim Ali Şir Nevai,9 Şubat 1441 günü Herat’da dünyaya geldi.
İçinde 842 şiir bulunan Bedaiül-Bidaye Divanını 1470 yılında yazdı. 1476-83
yıllarında yazdığı şiirlerini Nevadirün-Nihaye adlı divanında topladı.
                         En büyük eseri olan Muhakemet’ül Lugarteyn’i, Türk Dili Tari-
hinde “Divanu Lügatit-Türk”ten sonra ikinci önemli eserdir.”Ferhat ile Şirin,”
“Leyla ile Mecnun” eserlerinin de yazarı olan Ali Şir Nevai 3 Ocak 1501 günü
Herat’da vefat etti. Herat’ta adına yapılmış türbeye defnedildi.
                                                           
  
                          Ali Şir Nevai’nin doğumunun 550 nci yıl anısına 1991 yılında
Rusya Merkez Bankasınca basılan bu hatıra para”Dünya Para Katoloğunda”
yerini almıştır.
 
 
Bağrıma, Ey Ayrılık Dikeni.! 
Bağrıma, Ağrıma, Her Zaman Saplanma.! 
 
Bağrıma, ey ayrılık dikeni! Her zaman saplanma.!
Ey gönül! Yüz eziyet gelse; göze başkasını alma.
Bin bela yüklense ey can! Yardan ayrılma..
Olsa yüz bin canım al ey hicran! Lakin kılma,
Yarimi benden cüda, yahut beni ondan cüda..
 
Ali Şir NEVAİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir