Behçet Kemal Çağlar


 
         
 
          B E H Ç E T   K E M A L   Ç A Ğ L A R
          23 Temmuz 1908 yılında babası Şaban Hamdi Bey’in memuriyeti nedeniyle
Erzincan’ın Tepecik köyünde dünyaya geldi.  Aslen Kayseri ili  Bünyan çağlayanı 
kıyısına yerleşmiş Burunguz Türkmen oymağındandır.
          İlk öğrenimine 1913’de Bolu İmaret İlkokulunda başlayıp ve 1915’de Konya
Numune Mektebinde devam eden Behçet Kemal Çağlar ilk, orta ve lise öğrenimini
Kayseri’de bitirdi.Kayseri Lisesinde Faruk Nafiz Çamlıbel ile Eflatun Cem Güney
‘den edebiyat dersleri aldı.
          1925’de girdiği Zonguldak Maden Mühendisliği mektebini 1929’da birinci-
likle bitirip  Maden Tetkik Arama Enstitüsü  Merkez Mühendisi olarak Ankara’da
göreve başladı.  İlk şiirlerini  Türk Yurdu, Hayat, Şadırvan, Türk Dili, Ulus, Ülkü
ve Varlık dergilerinde yayımladı.  Şiirlerinde Atatürk devrimleri,  Atatürk sevgisi,
Milli duygular, Yurt ve Vatan sevgisi konularını işledi.
         1933’de Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte”Onuncu Yıl Marşı”nı yazdı. 1935
‘de Halk Evleri Müfettişi olarak görevlendirildi. Atatürkün ölümünün ruhunda aç-
tığı derin yaralarla TBMM’de VII. ve VIII. dönem Erzincan Milletvekili olarak gö-
rev yaptı.  15 Ocak 1949’da partisinin liderliğine getirilen  Şemsettin Günaltay’ın
Atatürk ilkelerinden ödün verdiği gerekçesiyle  24 Ocak 1949 günü partisinden ve
milletvekilliğinden istifa etti.
         1949’da Şadırvan Dergisini çıkarttı.  Daha sonra sırasıyla Robert Kolejinde
öğretmenlik, 27 Mayıs İhtilalinde Kurucu Meclis Devlet Başkanı Temsilciliği,TRT
Yönetim Kurulu Bşk.lığı,  Akbank Neşriyat Müdürlüğü  ve TRT Program uzmanlığı
görevlerinde bulundu. İstanbul Radyosunda”EDEBİYAT DÜNYAMIZ”ve”BİTMEZ 
TÜKENMEZ ANADOLU”adlı programları hazırladı, yönetti ve sundu. 24.10.1969 
günü  Milli Şair Behçet Kemal Çağlar, geçirdiği kalp krizi sonucunda kaldırıldığı
İstanbul Cerrahpaşa Hastanesinde yaşamını yitirdi.
         Sırası ile;  Erciyesten Kopan Çığ (1933),  Burada Bir Kalp Çarpıyor (1933),
Benden İçeri (1966 – Bütün Şiirleri)  ve Behçet Kemal Son Şiirleri (1970) adlı şiir
kitapları yayımlandı.
 
 
A t a t ü r k ‘ ç ü l e r e
Öyle sırtüstü yatıp dinlenecek gün değil;
Daha yapacağımız çok şeyler var, çocuklar.!
 
Ne kadar erken yağdı gördünüz ya yeniden
Nice güvendiğimiz dağlara kar çocuklar.!
 
İlerden, ta uzaktan el ediyor durmadan
Batılı arkadaşlar; vaktimiz dar, çocuklar.!
 
Toplandık mı başbaşa, verdik mi el ele biz
Su çekilir, dağ çöker, bora susar, çocuklar.!
 
Hele kuru kütükler ayıklansın bir kere
Tadından çatlayacak dallarda nar, çocuklar.!
 
Sizi bir bir tanıyıp alnınızdan öpmeye
Mustafa Kemal yolda, hey bahtiyar çocuklar.!
Behçet Kemal ÇAĞLAR 
 
 
A t a t ü r k ‘ e
Yine harmanımız rüzgar bekliyor;
Es yine, es yine, samanı savur.
 
Çak yine, çak yine, Masmavi Şimşek.!
Bu kutsal çorağın özlemi yağmur.
 
İn yine, in yine, Sarı Yıldırım.!
Ayrıklı tarlayı aydınlat, kavur.
 
Bugün de gecede sayıklayan var,
Bugün de yobazca adımız gavur.
 
Dal şu yüce dağlar gibi tekneye
Sevgi ekmeğini mayala, yuğur.
 
Doğ yine, doğ yine yurdun üstüne.
Sensiz yüreklerin ateşi soğur.
Behçet Kemal ÇAĞLAR
 
 
A t a t ü r k ‘ e   S e s l e n i ş
On bin yıl herkes boşa baş vurduk,
Bütün bir ırk, seni aradık durduk,
Sana geldik sonsuz mesafelerden,
Sıyrıldık sayısız efsanelerden,
Tek sana inanan akıllarız biz.!
Sen selsin, mecranda çakıllarız biz,
Her yıl biz o damar; her yıl o kan sen,
Bak, kalplerden çağıl çağıl akan sen..
 
Seninle gönüller her an temasta,
“Atatürk” dendi mi doğrulur hasta,
“Atatürk” dendi mi dolar gözümüz,
“Atatürk, Atatürk” bu, baş sözümüz,
Başını bekliyor her boş duran diz,
Biz bir gün saparsak fırlar kalbimiz,
Yola düşer birden açtığın izde..
 
Adın besmeledir her işimizde,
Açan al gülümüz her sonbaharda,
Yarın bir iskelet olsak mezarda,
“Atatürk” çığrışır kemiklerimiz,
Nimetinle  dolu iliklerimiz..
Behçet Kemal ÇAĞLAR
 
 
Her Yerdesin, Nerdesin?
Bir anıt yapmak için tırmandığım dağda sen,
Çekicime ilk değen taşların içindesin.
 
Başarısız, kimsesiz, gizlice ağladım mı,
Ağzıma tuzu değen yaşların içindesin.
 
Uzaktan her kımıltı senden bir haber bana,
Arkası bana dönük başların içindesin.
 
Çiçeğimi ansızın meyve yapan yaşların,
Dallarımı koparan; kışların içindesin.
 
Canımda çınlar sesin; her yerdesin, nerdesin?
Gündüz gece yaptığım işlerin içindesin.
 
Rüyama başkası da giriyor zaman zaman,
Sen uyanık gördüğüm düşlerin içindesim..
Behçet Kemal ÇAĞLAR
 
 
İ  s  t  i  y  o  r   u  m
Bir çiçek istiyorum, ben bakmadan solacak;
Bir kanat istiyorum, beni yerden alacak;
Bir güneş istiyorum, gece bende kalacak..
 
Bir mermer istiyorum, arzumca oymak için;
Bir kadın istiyorum, ruhunu soymak için;
Bir çift diz istiyorum, başımı koymak için..
 
Bir zincir istiyorum, hırsımı bağlayacak;
Bir yangın istiyorum, ruhumu dağlayacak;
Bir ana istiyorum, başımda ağlayacak..
 
Bir bilinmez kaleyi fethetmek tek başına,
Vurulup düşmek birden, son burcun son taşına;
Uzanan bir çift dudak gözlerimin yaşına..
 
Bir ilham istiyorum, bir gün vahye erecek,
Bir çift göz istiyorum, can evimi görecek;
Bir sevgi istiyorum, ömürlerce sürecek..
 
Bir mihrap istiyorum, önünde diz çökmeğe;
Biraz yer istiyorum yoldan, fidan dikmeğe;
Ve tohum istiyorum, boş tarlamı ekmeğe..
 
Bir yapı, temeline elimle taş koyacak;
Bir sevgili, her derdin gözüne yaş koyacak;
Bir insan istiyorum, uğruna baş koyacak..
Behçet Kemal ÇAĞLAR
 
On Kasım’a On Satır
Yeridir kıvranarak, dövünerek ağlasam
Kapanıp toprak olmuş dizine, Atatürk’üm..
 
Bilmiyorum; yaşarken geberdik mi ne olduk?
Ayak basamıyoruz izine, Atatürk’üm..
 
Bizden iyi anlıyor, Endonezya, Cezayir,
Kulak verenimiz yok sözüne, Atatürk’üm..
 
Hatırana yukarıdan dudak büküp bakıyor
Kapanan ayağının tozuna Atatürk’üm..
 
Faydasız doğrulsan da, çağırsan da yanına:
Bakacak halimiz yok yüzüne, Atatürk’üm..
Behçet Kemal ÇAĞLAR 
 
 
Onuncu  Yıl  Marşı
Çıktık açık alınla, on yılda her savaştan;
On yılda onbeş milyon genç yarattın her yaştan,
Başta bütün dünyanın saydığı baş kumandan;
Demir ağlarla ördük, Anayurdu dört baştan.
 
Türk’üz, Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi,
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri.
 
Bir hızla kötülüğü, geriliği boğarız.
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.
Türk’üz, bütün başlardan üstün olan başlarız,
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.
 
Türk’üz, Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi,
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri.
 
Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını.
Bütünledik her yönden İstiklal kavgasını,
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını.
 
Türk’üz, Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi,
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri.
 
Örnektir milletlere açtığımız yeni iz,
İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış kitleyiz.
Uyduk görüşte bilgiye, gidişte ülküye, biz;
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.
 
Türk’üz, Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi,
Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri. 
“Behçet Kemal ÇAĞLAR bu şiiri Edebiyat Öğretmeni
  Faruk Nafiz ÇAMLIBEL ile birlikte yazmıştır..”
 
 
 
S e v g i l i y e . !
Üç şeyin üstüne can-baş koymuşum;
Anayurt, Atatürk ve Sen, sevdiğim.!
 
Kavak yeli esmez benim başımda
Atatürk rüzgarı eser, sevdiğim.!
 
Diz çök Anıtkabir’in mermerlerine
Herkesi kıskanıp küsen sevdiğim.
 
Mustafa Kemal’in neferiyim ben;
Haklısın kölesi desen, sevdiğim.!
 
Belki çıkacağız yine savaşa
Ki kalasın sen sağ-esen, sevdiğim.!
 
Öp beni alnımdan, uğurla, bekle
Erliğimden şüpheliysen, sevdiğim.!
Behçet Kemal ÇAĞLAR
 
 
Şarap ve Aşk
Şarap mahzende yıllanır,
Aşkın kalbimde yıllanıyor.
İkisini birden içtim,
İnan içim kanıyor..
 
İnsan; kadeh dudak,
Dudak kadeh sanıyor.
İkisini birden içtim,
İnan içim yanıyor..
Behçet Kemal ÇAĞLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir