Cevahir Bedel


 
                
 
           C E V A H İ R   B E D E L
               Dersim’de  doğdu.  İstanbul  Üniversitesi  İletişim  Fakültesi  Gazetecilik
Bölümünü  bitirdikten sonra  Kocaeli  Üniversitesinde  “Türkiye  Yazılı  Basınında
Azınlıklar  ve  Marjinal Gruplar” adlı yüksek lisans tezini tamamladı. Doktorasını
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde “1980 Sonrası Siyasal Değişim Işığında
Kadın ve Liderlik Olgusu” adlı tez çalışmasıyla aldı.
               Şiirleri; Varlık, Sincan İstasyonu, Kurgu Düşün Sanat, Şiirden, Cin Ayşe
Har, Dize, Deliler teknesi, Akköy, Yeniyazı, Muaf, Şiiri Özlüyorum gibi çeşitli der-
gilerde görüldü. Sırasıyla; Cevher Kapısı(2010), Gece Yanığı(2011-Homeros Arif
Damar Jüri Özel Ödülü) adlı şiir kitapları yayınlandı.
 
 
G ü n e ş i  T a ş ı y a n  K a d ı n l a r
                                – avuçlarından su içtiğim annem’e..-
güneşi taşıyan kadınlar
bir adı var bu yıkanmaların
yaz sıcağında kıyasıya ıslanmaların
bir adı var günü birlik açan sevicin..
 
uzun yürümüştük erken acıkmıştık
çayırlarda bir kırmızı ağaçtı sonsuzluk
önce sen dokundun sonra sonrasızlık..
 
kaya dibinde oturup göğü seyrettik
uyuduk orada içimizden geçti kayıklar
ilk kez üşümedik örttü bizi acılar..
 
kentleri tanımaya gitmiştik hatırla
su olduğumuzu unutup ateş istemiştik
ağzıyla güneşi taşıyan kadınlardan..
 
kim öldüyse / ben öldüm.
kim yıkandıysa / ben yıkandım..
kim gömüldüyse / ben gömüldüm…
Cevahir BEDEL

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir