Enis Behiç Koryürek


 
            
 
            E N İ S   B E H İ Ç   K O R Y Ü R E K    
            11 Mart 1891’de İstanbul’da doğdu. Servet-i Fünun etkisindeki ilk şiirleri-
ni  Şehbal dergisinde yayınlayan şairimiz 1913 yılında Mülkiye Mektebini bitirdi.
            Dış İşleri Bakanlığına  bağlı olarak Budapeşte ve Bükreş’te çalıştı.1921’de
Ankara’ya dönerek  Müdafaa-i Mülkiye örgütüne katıldı.  Cumhuriyettin ilanından
sonra Türkçe, Fransızca ve Edebiyat öğretmenliklerinde bulunan Enis Behiç, Ziya
Gökalp‘in de etkisiyle hece veznini benimseyip Milli Edebiyat Akımına katılmıştır.
            Yaşamının son yıllarını, din ve tasavvufa önem veren şairimiz Enis Behiç
18 Ekim 1949 günü Ankara’da öldü..
 
 
 
Düşen Bir Yaprak 
Düşen bir yaprak görürsen
Beni hatırla demiştin.
Biliyorsun seni ben
Sonbaharda sevmiştim..
 
Her sonbahar gelişinde,
Sarı sarı yapraklarla,
Kuru dallar arasında
Sen gelirsin aklıma..
 
Düşen bir yaprak görürsen
Beni hatırla demiştin.
Biliyorsun seni ben
Sonbaharda sevmiştim..
 
Rüzgarlarla düşen yapraklar
Daima senin hayalin.
Yine bir sonbaharda  
Döneceksin sen bana..
Enis Behiç KORYÜREK
 
 
H a t ı r a    
Geçsin günler, haftalar,
Aylar, mevsimler, yıllar..
Zaman sanki bir rüzgar,
Ve bir su gibi aksın..
 
Sen, gözlerimde bir renk,
Kulaklarımda bir ses,
Ve içimde bir nefes,
Olarak kalacaksın..
Enis Behiç KORYÜREK
 
 
N e y i z    
Tarife kalkma bizi;
Ne şuyuz, ne de buyuz.
Adem denen denizi,
Arayan birer suyuz..
 
Döner, kıvrılır fakat,
Daire olmaz bu hat.
Ne kadar sürse hayat,
O yolun yolcusuyuz..
Enis Behiç KORYÜREK
 
 
Ö  m  ü  r    
Şen günler, bir kırlangıç
Gibi vuruyor kanat.
Kederli günler, sanki
Kurulmamış bir saat..
 
Birinde, rüya tadı,
Biri, kan içen cadı.
İkisinin de adı:
Ömürden bir gün..
 
Heyhat.!
Enis Behiç KORYÜREK
 
 
S e v g i   
Nasıl söylesem bilmem,
Ve anlatsam ne ile?
Bu öyle bir duygu ki
Gelmez kaleme, dile..
 
Sen varsın bakışımda,
Her nefes alışımda,
İçimde ve dışımda,
Günahlarım da bile.!
 
Gözümde, hayalimde
Hiç sorma ki neler var.
Sendedir ufukları
Ve ancak sana kadar..
 
Dünyayı iki şeyden
İbaret bilirim ben;
Biri, her şey olan sen.!
Biri, sen olmayanlar.!
Enis Behiç KORYÜREK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir