Ergun Evren

 
 
 
B İ R   Ş A R K I
bir şarkı düşerse
pencerelerinden o kentin
sakın ezme
belki benim şarkımdı o bir zamanlar,
belki senin
kimbilir.,
belki de bizim şarkımızdı..!
 
bir şarkı
bir şarkı düşlerse pencerelerinden o kentin
sakın ezme…
Ergun EVREN
 
 
H A D İ     B İ R    K A R A N F İ L    
K O Y A L I M
hadi bir karanfil koyalım vurulduğumuz yere
ya da bir mum yakalım
oysa, bir ağaç bile değilsiniz soluk alan
yitikler ortasında
bin bin filan çoğalmaz artık
o masal o, sizin dediğiniz
binde biri gelseydi geriye
yeniden doğsalardı dediğiniz gibi
kurtulmuştunuz…
 
kim yitirdi siz buldunuz
bırakın onları şimdi
gelin önce bir karanfil koyalım vurulduğumuz yere
sonra bırakalım
binler.  milyonlar..  milyarlar koysun…
ve halka alabildiğine genişlesin..  genişlesin…
yürekler bırakalım karanfillerle
inançlar bırakalım – azimler – yeminler..
hadi gelin,
hadi bir karanfil koyalım vurulduğumuz yere…
 
sonra sokulalım birbirimize daha bir
sıklaşsın saflarımız
çözülen, ödün veren yıllardır..
ezgiler söyleyelim bir yandan
“Ankara’nın taşına bak..”
aydınlık sabahların türküsü olsun
aydınlık yarınların..
önce biz söyleyelim
sonra yavaş yavaş herkes söylesin
sonra, yer gök inlesin..  sonra,  yer gök dinlesin…
sonra, tüm ulusça söyleyelim, verip el ele
ama önce gelin
gelin, bir karanfil koyalım vurulduğumuz yere…
Ergun EVREN
 
 
S E N İ   G A N J   B O Y L A R I N D A
Y I K A N I R K E N   G Ö R M Ü Ş L E R
seni ganj boylarında yıkanırken görmüşler
gözlerini yollar, saçlarını rüzgar dağıtmış.
geceyle sevişiyormuşsun.
öğünsüz  Allah’sız (sabahsız) geceler öğünsün..
beni duyuyor musun..?
Ergun EVREN
 
 
T  Ü  R  K  Ç  E  ‘  M     Ü  S  T  Ü  N  E
Seni önce türkçe söyleyeceğim bir güzel
k i   a n l a s ı n   ç o c u ğ u m .
 
Seni önce türkçe yaşayacağım bir güzel
k i   d u y u l a n s ı n .
 
Seni önce türkçe seveceğim bir güzel
k i   s e v s i n   ç o c u ğ u m .
 
Seni önce türkçe duyacağım bir güzel
k i   b e l l e n e s i n .
 
Seni önce türkçe tanımlayacağım bir güzel
k i   i n a n s ı n   ç o c u ğ u m .
 
Seni önce türkçe kucaklayacağım bir güzel
k i   i n a n a s ı n . .
Ergun EVREN
 
 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir