Funda Çetin

 
 
U   M   U   D   U   N      Ç   İ   Ç   E   Ğ   İ
Yıkıldı dünya,
Son büyük savaşın sonunda..
Yok oldu tüm canlılar,
Bir kadın, bir erkek
ve bir çiçeğin dışında..
 
Ve bu kadınla, bu erkek,
Çiçeğin ismini
“UMUT” koydular..
Funda ÇETİN
 

Bir Yorum Yazın