Sabri Soran


 
 
B A Ş L A D I Ğ I M   Ş A R K I L A R
Ayrılamam bağlandığım kitleden.
Başladığım şarkıları
Bitirmeliyim..
Ne ünvan,
Ne rütbe,
Ne mevki
Ve ne de madalya düşkünüyüm.
 
Hakkı kalmasın bende;
Teneffüs ettiğim havanın,
İçtiğim suyun
Ve ekmeğini yediğim toprağın..
Sabri SORAN
 
 
İ N S A N O Ğ L U N A
“Toprağı kazan
Kömürü çıkaran sensin.
Buhar senin emrinde,
Atom bombası senin eserin.
Aklım almıyor bir türlü,
Nasıl çarpıyorlar seni böyle
Yerden yere.”
Sabri SORAN
 
 
S  A  B  R  İ     S  O  R  A  N
…..Bir Sabri Soran var bu dünyada
Güzel olan her şeye aşık,
İyi olan her şeye aşık,
Sevda rüzgarları eser başında
Yaz kış,
Eser amma;
Hiç birinin vuslatı yoktur..
 
……Bir Sabri Soran var bu dünyada
Şairdir derler,
Hikayecidir derler.
Derler amma;
Zavallı neşredemez şiirlerini,
Hikayelerini..
 
……Bir Sabri Soran var bu dünyada
İçer ara sıra,
Sarhoş olur.
Olur amma;
Nara atmaz,
Cam kırmaz,
Sarkıntılık yapmaz,
Tramvayın altına yatmaz..
 
……Bir Sabri Soran var bu dünyada
O da yaşayacak
Herkes gibi,
Ömrü kadar;
Ne bir gün fazla,
Ne bir gün noksan.
Arkasında bir ağlayan;
Ya bulunur,
Ya bulunmaz…
Sabri SORAN
 
 
S   E   N    ( S i g a r a y a )
Sen benim etimsin, kemiğimsin,
Düşüncelerimsin,
Benim kitaplarımsın sen,
Kalemimsin,
Göz nurumsun,
Göz bebeğimsin..
Seni dolduruyorum ciğerlerime
Nefes alırken..
Değişmem en geniş hürriyeti
Esaretine…
Sabri SORAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir