Vedat Türkali


             V E D A T   T Ü R K A L İ
Senarist, şair ve romancı. 1919’da dünyaya geldi. İstanbul Ünivertsitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nden Mezun oldu. Maltepe Askeri Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesinde
Edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 1951’de siyasi eylemleri sebebiyle tutuklandı.
Dokuz yıl ceza aldı ve yedi yıl sonunda koşullu olarak serbest kaldı.
1960’dan başlayarak film senaryoları yazdı. 1974’de yayaınlanan “Bir Gün
Tek Başına” adlı romanı Türk Edebiyatının en büyük eserleri arasında sayıldı.
Romanları: Mavi Karanlık, Yeşilçam Dedikleri Türkiye, Tek Kişilik Ölüm, Kominist
ve Güven’dir. 
 
             Vedat Türkali was a screenwriter, poet and novelist. He graduated from the
Turkish Language and Literature Department of İstanbul University. He was a teacher
of literature at Maltepe Military School and Kuleli Military School. Türkali was a
political prisoner. In 1951, he was sentenced to 9 years but was released on probation
after serving 7 years in prison.
In 1960, he started screenwriting. His novel Bir Gün Tek Başına was published in
1974 and is one of the major novels written in Turkish. Some of his novels are Mavi
Karanlık, Yeşilçam Dedikleri Türkiye, Tek Kişilik Ölüm, Komünist, Güven.
 
 
S  U  L  T  A  N  A  H  M  E  T
C   E   Z   A   E   V   İ
Sabah serinliği gün ağarıyor
Demir taş küf yosun
Sen böyle gecenin ortasında
Olan bitenden habersiz
Uyuyor musun.?
 
Güvercin sesi, çocuk sesi, tren sesi
Parmaklıklara yakışmayan ne varsa
Duvarlarda..
 
Güneş bütün gün çağıra dursun
Elden ne gelir
Yaşamak böyle kanlı akarsa
Maviliğin dibinde böyle gözyaşları
Kirli ağır durgun
Daha bir süre akıp gidecek
Duvarlarında..
Vedat TÜRKALİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir