Yakup Kadri Karaosmanoğlu


 
              
 
            Y A K U P   K A D R İ   K A R A O S M A N O Ğ L U
            27 Mart 1889 günü Kahire’de dünyaya geldi. Manisa’da başladığı ilk
öğreniminden sonra 1903 yılında girdiği İzmir Lisesini babasının ölümü nede-
niyle bırakarak annesi ile Mısır’a döndü. Eğitimin İskenderiye’deki bir Fransız
Lisesinde tamamlayan Yakup Kadri, 1908 yılında başladığı İstanbul Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesini bitiremedi.
            1909 yılında Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Fecr-i Ati topluluğuyla baş-
layan sanat hayatını makaleler, düzyazılar, şiirler ve öyküler süsledi. Romanla-
rıyla ünlenen Yakup Kadri, ilk romanı olan Nur Baba’yı; Kiralık Konak ve ün-
lü romanı Yaban’la sürdürdü.
            1916 yılında tedavi amaçlı gittiği İsviçre’de üç yıl kaldı. Mütareke yılla-
rını İkdam Gazetesindeki yazılarıyla destekledi.1921 yılında Ankara’ya çağrıldı
1923 yılında Mardin,1931 yılında Manisa milletvekili oldu.1932 yılında Vedat
Nedim Tor, Şevket Süreyya Aydemir, Burhan Asaf Belge ve İsmail Hüsrev Tökin
ile Kadro dergisini kurdu.
            1934’de Tiran’la başlayan büyükelçilik görevleri; 1935’de Prag, 1939′
da La Haye, 1942’de Bern, 1949’da Tahran ve 1951’de tekrar Bern ile devam
etti.Siyasal hayatındaki son görevi 1961-1965 yılları arasındaki Manisa Millet-
vekilliği olan Yakup Kadri, 13 Aralık 1974 günü Ankara’da hayata veda etti.
 
K ı r   U y k u l a r ı  
Ne hoştur kırlarda yazın uyumak,
Bulutlar ufukta beyaz bir yumak.
Ağaçlar bir derin hülyaya varmış,
Saçında yepyeni teller ağarmış..
 
Baş yorgun, yaslanır yeşil otlara,
Göz dalgın, uzanır ta bulutlara.
Öğleyin bu uyku bir aralıktır.
Saf hava bir kanat gibi ılıktır..
 
Zaman gönülde ne varsa dinler,
Yüzlere tülümsü bir buğu iner,
Erirken sıcakta yaz kokuları,
Ne hoştur, ne hoştur kır uykuları..
Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU
 
seni seviyorum
S e n i   S e v i y o r u m 
Tatlı bir dilin, çalamayacağı kalp yoktur..
 
Bir erkek  S e n i  S e v i y o r u m  kelimesini
çok nadir kullanır ama kadınlar ise
S e n i  S e v i y o r u m  kelimesi
karşısında hissiz kalamazlar.
Kalpten gelen bir  S e n i  S e v i y o r u m
kelimesinin açamayacağı kapı yoktur..
 
Hiç bir kadın yoktur ki,  S e n i  S e v i y o r u m
sözü önünde hissiz ve lakayt kalabilsin..
Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir