Yunus Emre


 
 
ÇEKE  GELDİ  ÇEKE  GİDER 
Aşkın odu ciğerimi,
Yaka geldi yaka gider.
Garip başım bu sevdayı,
Çeke geldi çeke gider..
 
Kar etti firak canıma,
Aşık oldum cananıma,
As zencirin dost boynuna,
Taka geldi taka gider..
 
Sadıklar durur sözüne,
Gayrı görünmez gözüne,
Bu gözlerim dost yüzüne,
Baka geldi baka gider..
 
Bülbül eder ah-ü figan,
Hasret ile yandı bu can,
Benim gönülcüğüm ey can,
Hakk’a geldi Hakk’a gider..
 
Arada olmasın asi,
Onulmaz bağrımın başı,
Gözlerimin kanlı yaşı,
Aka geldi aka gider..
 
Miskin Yunus’un sözleri,
Efgan eder bülbülleri,
Dost bahçesinin gülleri,
Koka geldi koka gider..
Yunus EMRE
 
 
D E R V İ Ş L İ K  D E D İ K L E R İ
Dervişlik dedikleri; hırka ile taç değil.
Gönlün derviş eyleyen, hırkaya muhtaç değil.
Durmuş marifet söyler, erene Yunus Emre’m.
Yol eriyle yoldadır, yolsuza yoldaş değil..
Yunus EMRE
 
 
E  D  E  B     Y  A     H  U
Edebim el vermez
Edepsizlik edene.
Susmak en güzel cevap,
Edebi elden gidene.!
Yunus EMRE
 
 
ONARACAK USTASI YOK
Kırma dostun kalbini,
Onaracak ustası yok.
Soldurma gönül çiçeğini,
Sulamaya ibrik yok..
Yunus EMRE
 
 
Ö  D  Ü  N  Ç  T  Ü  R  .  !
Kimde bir güzellik varsa,
bilsin ki ödünçtür.!
Yunus EMRE
 
S   E   L   A   M        O   L   S   U   N
Bu dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun,
Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun..
 
Sela verin kastımıza, gider olduk dostumuza,
Namaz için üstümüze, duranlara selam olsun..
 
Ecel büke belimizi, söyletmiye dilimizi,
Hasta iken halimizi, soranlara selam olsun..
 
Eceli gelenler gider, hepsi gelmez yola gider,
Bizim halimizden haber, soranlara selam olsun..
 
Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile,
Bizi bir asan vech ile, yuyanlara selam olsun..
 
Derviş Yunus söyler sözün, yaş doludur iki gözün,
Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun..
Yunus EMRE
 
 
V A R S I N    S A N A N  
E Ğ R İ    S A N S I N . .
Sen doğru olda;
Varsın sanan
Eğri sansın..
Lakin sakın
Unutma ki;
Sen kendini bir
Şey sanmadığın
Sürece doğru
İnsansın..
Yunus EMRE
 
 
Y I K I P   V İ R A N
E Y L E M E . !
Bir bahçeye giremezsen,
durup seyran eyleme..
 
Bir gönül yapamazsan,
yıkıp viran eyleme..
Yunus EMRE
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir