Yusuf Ziya Ortaç


 
             
 
           Y U S U F   Z İ Y A   O R T A Ç  
           23 Nisan 1885’de  İstanbul’da  doğan Ortaç, Vefa Lisesini bitirdi. İlk şiiri
1914’de yayımlandı. 1915’de, o zaman ki adı Darül Fünun-ı Osmani olan, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesine girdi. İstanbul ve İzmit’de öğretmenlik yaptı. 
          Milli Edebiyat akımıyla gelişen, öz değerlere dönüş düşüncesini benimsedi.
Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy  ve Orhan Seyfi
Orhon’dan oluşan  “Hecenin Beş Şairi” nden (Beş Hececiler) biri oldu.  Şair adlı
bir şiir dergisi çıkardı.Türk Yurdu,Servet-i Fünun ve Büyük Mecmua dergilerinde
pek çok şiiri yayımlandı. 1916’da “Akından Akına” adlı ilk şiir kitabını çıkardı.
           Sonrasında Diken adlı dergide mizahi yazılar yazdı.1919’da Şen Kitap adlı
mizah kitabı çıkardı.Arkadaşı Orhan Seyfi Orhon’la 7.12.1922’de uzun süre devam
edecek olan (55 yıl) Akbaba  adlı  mizahi  dergisini çıkardı.Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz,
İbrahim Alaattin Gövsa,Muzaffer İzgü,Ercüment Ekrem Talu gibi bir çok yazar ve
şair bu dergide yazı ve şiirlerini yayımladı. 
           1 Temmuz-15 Ekim 1928 tarihleri arasında çıkardığı”Meşale” adlı dergide
büyük umutlarla Yedi Meşalecilere yer verdi ama Yedi Meşalecilerin söylevlerinin
birbirleri ile ihtilaf halinde olması nedeniyle dergiyi kapattı.
           T.B.M.M.’de,  C.H.P.’den, 1950 – 1954 dönemi Ordu Milletvekilliği yaptı.
1950 sonrası şiirden ziyade; mizah, gezi, anı ve biyoğrafi türünden örnekler verdi
Sırası ile; Akından Akına (1916), Aşıklar Yolu (1919),Şen Kitap (1919-Mizah),Cen
Ufukları (1920),  Yanardağ (1928),  Kürkçü Dükkanı (1931-Roman),  Şeker Osman
(1932-Roman), Bir Selvi Gölgesi (1938), Kuş Cıvıltıları (1938-Çocuk Şiirleri),Göç
(1943-Roman),  Beşik (1943-Mizah),  Bir Rüzgar Esti (1952),  Üç Katlı Ev (1953),
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa (1956-Mizah) ve Gün Doğmadan (1960-Mizah) kitapları
yayımlandı. 
           Şiirden ziyade düz yazı,anı ve mizah türündeki nesir ve fıkralarıyla ünlenen
Yusuf Ziya Ortaç, 11 Mart 1967 yılında, doğduğu şehir olan İstanbul’da, geçirdiği
kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu..
 
 
gökkuşağı ile ilgili görsel sonucu
A n a h t a r  
I.
Bulsam, bir sihirli anahtar bulsam,
Açsam göğün mavi kapılarını.
Saman yolundan geçip dolaşsam,
Yıldızların altın yapılarını.!
             Dolansa boynuma ışıktan kollar,
             Açsa esrarı gök, perde perde:
             Kayıp sesleri duysam yeniden,
             Kaybolan yüzleri görsem göklerde.!
II.
Bulsam, bir sihirli anahtar bulsam,
Toprak kilidini açsam dünyanın,
Çizsem düğüm düğüm muammasını
Ölüm denen sonsuz, büyük rüyanın.!
             Gelse bahçe bahçe mevsimler dile,
             Ağaçlar, çiçekler konuşsa biraz:
             Kimdir şu dallarda kızıl gülleri
             Böyle alev alev yakan sihirbaz.!
III.  
Bulsam, bir sihirli anahtar bulsam,
Ne yıldızlar için, ne güller için.!
Alnı eşiğinde bekleyenlere
Açılmak bilmeyen gönüller için.!
Yusuf Ziya ORTAÇ
 
dilek feneri ile ilgili görsel sonucu
 
Bir Dilek Tut 
Kadınlar üçe ayrılır;
Özenli yalnızlar,
Çabasız Yalnızlar
Ve de yalnız olmayanlar..
Yusuf Ziya ORTAÇ
 
 
öten bir kuş ile ilgili görsel sonucu
B i r  G ü n    
Kavuşmak bir gün toprağa,
Bir bahar cümbüşü olmak,
Dört mevsimde ayrı ayrı,
Tabiatın düşü olmak..
 
Bir buluttan düşen yağmur,
Bir yıldızdan damlayan nur,
Bir yeşil yaprakta huzur,
Bir gonca gülüşü olmak..
 
Yazın savrulmak harmanda,
Kışın şahlanmak ummanda,
Fecre karşı bir ormanda,
Bir kuşun ötüşü olmak..
Yusuf Ziya ORTAÇ
 
 
 
 
 

“Yusuf Ziya Ortaç” için bir cevap

  1. Fat Max dedi ki:

    Resim Falih Rıfkı’nın…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir