19 Mayıs 1919

19 Mayıs 1919

Yıl 1919 günlerden mayısın on dokuzu
İşgal altında anayurdun onda dokuzu.

Bir bayrak altında toplamak için yurdu,
Çıktı Türk’ün mavi gözlü sarı yeleli kurdu.

Dedi; “Durmak yok, adım adım Türkiye,
Mutlaka erişeceğiz sonunda büyük ülküye.”

Bandırma Vapuru yol aldı bu ülküyle,
Çırpındı Karadeniz yakılan bu türküyle.

Dudaklarda “Dağ başını duman almış,
Gümüş dere durmaz akar.” türküsü..

Koyuldular yola adım adım Türkiye,
Erişmek için sonunda o büyük ülküye..

Samsun, Havza derken, Amasya tamimi,
Gazi hedef koymuş, ülküsünde samimi..

Kongrelerle damga vurdu Sivas’a, Erzurum’a,
Bırakmayız dedi yurdu; Ermeni’ye, Rum’a..

Kesildi anayurda göz dikenlerin bir bir nefesi,
Tüm dünyada yankılandı, Türk’ün haklı sesi..

“O sert adımlarla ;  yer ve gök inledi.”
Yazılan destanları bütün dünya dinledi..

Celalettin BİLGİN
19 Mayıs 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir